• Meniu
 • Cosul meu

  0 produse

  Informare de confidentialitate

  Pentru ca increderea ta e importanta pentru EDENIA FOOD TRUCK SRL, prelucrarea datelor tale cu caracter personal in mod legal, echitabil, transparent si in conditii de siguranta este prioritatea noastra. In acest scop, am adoptat prezenta Politica de Confidentialitate, pe care te invitam sa o cunosti.

   

  1. Introducere

   

  Acest document explica cand si de ce colectam date cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile persoanelor vizate, conform legii, in legatura cu o asemenea prelucrare.

  Scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate catre EDENIA FOOD TRUCK SRL (in continuare EFT), in cadrul relatiilor contractuale sau necontractuale cu EFT , in functie de produsele si serviciile puse la dispozitie de catre EFT.

  Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila, cum ar fi, dar nu limitat, la nume, prenume, adresa e-mail, numar de telefon, adresa de livrare/ adresa de facturare, ip utilizator.

   

  2. Cine colecteaza datele

   

  Accesand acest site, furnizati datele dumneavoastra personale catre  EDENIA FOOD TRUCK SRL, o societate cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Calea Dorobanti, nr. 32, Cladirea Corp B, etaj 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub J40/4712/2013, avand cod fiscal RO31484253, telefon: 0372 46 70 70 , e-mail: foodconcierge@macromex.com  iar colectarea se efectueaza direct sau sub controlul acestei companii.

   

  3. Punct de contact pentru tine

   

  Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti, in calitate de persoana vizata, cu privire la protectia datelor, va rugam sa ne contactati la adresa de email foodconcierge@macromex.com . Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator si pentru a va raspunde la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit.

   

  4. Datele cu caracter personal

   

  Datele prelucrate, sunt, dupa caz, urmatoarele:

  •            numele si prenumele

  •            adresa de facturare/livrare

  •            telefon

  •            adresa e-mail

  •            ip utilizator

   

  5. Scopul si temeiul prelucrarii

   

  Datele tale cu caracter personal sunt colectate si procesate prin intermediul prezentului site doar in scopul inregistrarii comenzilor si procesarii platilor pe care le efectuati , pentru a solutiona orice eventuale reclamatii precum si pentru a dezvolta si imbunatatii produsele si serviciile noastre.

  Veti fi informati sau la momentul respective cand colectam si utilizam datele dvs. cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate sau in alte scopuri.

  Vom solicita, cand este cazul, acordul dvs. pentru a procesa datele dvs. personale iar atunci cand v-ati dat acordul pentru activitatile de procesare, aveti dreptul de a va retrage acordul oricand.

  Temeiul colectarii si prelucrarii datelor este, in unele cazuri, interesul legitim pentru procesarea datele dvs. personale. Un interes legitim ar putea exista de exemplu, atunci cand va inscrieti intr-o schema de loialitate la una dintre marcile noastre si noi utilizam datele personale colectate pentru a efectua analize ale datelor in scopul imbunatatirii produselor sau serviciilor noastre, In situatia in care interesul legitim este utilizat ca temei legal pentru procesarea datelor dvs. personale, vom tine o evidenta a acestuia si aveti dreptul de a solicita aceste informatii.

  Procesam datele dvs. personale pentru a executa un contract la care sunteti sau veti fi o parte, atunci cand este necesar sa procesam datele dvs. cu caracter personale pentru a livra un produs pe care l-ati achizitionat.

  De asemenea, procesam datele dvs. cu caracter personal atunci cand avem o obligatie legala (de ex., posibile obligatii fiscale sau de securitate sociala) pentru a efectua o asemenea procesare. De exemplu, o hotarare judecatoreasca sau o citatie ne poate impune sa procesam datele personale pentru un anumit scop, sau putem fi obligati sa procesam date personale pentru a raporta tranzactii suspecte in conformitate cu regulile locale pentru combaterea spalarii banilor.

   

  6. Activitatile de prelucrare

   

  Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, fara utilizarea de mijloace automatizate, iar activitatile de prelucrare pot consta in: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

   

  7. Durata prelucrarii

   

  Vom pastra datele tale cu caracter personal atata timp cat este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele pentru a ne conforma dispozitiilor legale.

  Vom desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar.

  Prin urmare, EDENIA FOOD TRUCK SRL va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative etc.).

   

  8. Transmiterea datelor

   

  EDENIA FOOD TRUCK SRL nu transmite altor entitati sau persoane din tari terte sau organizatii internationale datele cu caracter personal incredintate, fiind posibil insa sa le dezvaluim fie societatilor imputernicite, contractori ai EDENIA FOOD TRUCK SRL sau autoritatilor si institutiilor publice, in interiorul Spatiului Economic European, pentru realizarea scopului in care au fost colectate, urmatoarelor categorii de destinatari, care apoi vor prelucra datele personale numai in cadrul acestor scopuri:

  •   colaboratorilor: respectiv agentii de publicitate, de marketing si de promovare: sa ne ajute sa livram si sa analizam eficacitatea campaniilor si promotiilor noastre publicitare de exemplu, partenerii nostri de incredere care va pot folosi datele personale pentru a va oferi serviciile si / sau produsele pe care le-ati solicitat, si furnizorii de servicii.

  •     altor parti daca: este cerut de lege sau necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor legale ale EDENIA FOOD TRUCK SRL, catre autoritati, institutii publice, instante judecatoresti, etc., in scopul respectarii legii, in cazul unor tranzactii (fuziuni, absorbtii) sau alte activitati societare, cum ar fi cesionarea unei parti a activitatii, consolidare, reorganizare, etc.

   

  9. Drepturile tale

   

   Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

   

  A. Dreptul de a fi informat

   

  Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

  1.     scopurile prelucrarii;

  2.     categoriile de date vizate;

  3.     destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

  4.    acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

  5.    dreptul de a solicita EDENIA FOOD TRUCK SRL rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;

  6.     dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

  7.     in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora;

  8.    existenta (daca e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

  EDENIA FOOD TRUCK SRL furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

   

  B. Dreptul de access si rectificare

   

  Aveti dreptul de a obtine de la EDENIA FOOD TRUCK SRL, fara intarzieri nejustificate, accesul la, corectarea si rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

   

  C. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

   

  Aveti dreptul de a obtine din partea EDENIA FOOD TRUCK SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

  1.           datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  2.           va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  3.         va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, cu privire la prelucrarile de date intemeiate pe interesul legitim al EDENIA FOOD TRUCK SRL, inclusiv la crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

  4.           datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  5.           datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine EDENIA FOOD TRUCK SRL.

  In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar EDENIA FOOD TRUCK SRL  poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva de documente a EDENIA FOOD TRUCK SRL), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre EDENIA FOOD TRUCK SRL ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.

   

  D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

   

  Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

  1.         contestati exactitatea datelor – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite EDENIA FOOD TRUCK SRL sa verifice exactitatea datelor;

  2.          prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

  3.          EDENIA FOOD TRUCK SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

  4.           V-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul intemeiate pe interesul legitim al EDENIA FOOD TRUCK SRL, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite EDENIA FOOD TRUCK SRL a verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

  In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

   

  E. Dreptul la portabilitatea datelor

   

  Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal, care va privesc si pe care le-ati furnizat EDENIA FOOD TRUCK SRL, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea EDENIA FOOD TRUCK SRL, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

  In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de catre EDENIA FOOD TRUCK SRL altui operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

   

  F. Dreptul la opozitie

   

  In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al EDENIA FOOD TRUCK SRL, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz EDENIA FOOD TRUCK SRL nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

  Mai mult, in toate cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre EDENIA FOOD TRUCK SRL inainte de retragerea consimtamantului.

   

  G. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

   

  In situatia in care aceasta produce efecte juridice fata de persoana vizata, sau o afecteaza intr-un mod important, cu exceptiile prevazute de lege.

   

  H. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

   

  In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:

  1.     este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si EDENIA FOOD TRUCK SRL

  2.  este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica EDENIA FOOD TRUCK SRL si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau

  3.     are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

  In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea EDENIA FOOD TRUCK SRL, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie.

   

  I. Dreptul de a depune o reclamatie

   

  In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

  Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare utilizand datele de contact din sectiunea 3. Punct de contact pentru tine. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care EDENIA FOOD TRUCK SRL nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

   

  10. Securitatea prelucrarii datelor

   

  EDENIA FOOD TRUCK SRL prelucreaza datele tale cu caracter personal cu deplina reponsabilitate, depunand diligente pentru a proteja aceste date de eventuale abuzuri, pierderi, interferente sau accesare neautorizata.

  Masurile de securitate luate includ printre altele pseudonimizarea sau criptarea datelor cu caracter personal, capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare, capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica, un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodice ale eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

   

  Prezenta informare de confidentialitate poate fi actualizata atunci cand consideram a fi necesar, urmare a modificarilor operate la produsele si serviciile noastre si/sau pentru a tine cont de sugestiile si reactiile dumneavoastra.

  Aceste eventuale modificari nu vor aduce atingere drepturilor dumneavoastra, potrivit acestei informari.